Trafikkinfo

Nye Veier har et helhetlig og varig ansvar for drift og vedlikehold av de riksveier vi har bygd. Drift og vedlikehold omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at veinettet skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk.

Vårt ansvar omfatter alle nødvendige tiltak for å opprettholde veiens og infrastrukturens funksjon og tekniske tilstand, og utbedringer som følge av tap av eller skade på veien eller infrastrukturen. Ansvaret omfatter også håndtering av alle forhold og hendelser som kan være til fare for eller påvirke trafikantene eller veiinfrastrukturen, slik som hærverk, ulykker, naturfare, naturhendelser, m.m, og å hindre eller begrense skade på veianleggets naboeiendommer og veiens omgivelser for øvrig.

Navigasjonssystemer

Hvorfor er fartsgrensen feil i bilen min og hvorfor finner jeg ikke adressen jeg skal til?

Oppdater navigasjonen jevnlig

Det kan være mange årsaker til at data i bilen er feil. Vi oppdaterer jevnlig informasjonen om våre veier. Start med å oppdater kartet og navigasjonen til siste versjon. Det er ikke alle biler som gjør oppdateringene av navigasjon og kart automatisk. Sjekk bilens brukerveiledning for hvordan du gjør det.


Vi oppdaterer jevnlig

Data om våre veier finnes i den offisielle informasjonen om veiene i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og private eiere har et ansvar for å oppdatere informasjonen i den felles databasen. Fristen er forskjellig mellom type vei, og da kan det ta tid før informasjonen er oppdatert.


Vi erfarer at det kan ta år fra informasjonen offisielt er oppdatert i NVDB til endring skjer i bilen. Det kan også være mangler i andre deler av prosessen fra endring i virkeligheten til skjermen i bilen. Hvis dine data er oppdatert til siste versjon, og du fortsatt opplever feil, kan det være en mulighet for feil i originaldataene.

Nasjonal vegdatabank er én kilde for informasjon. Denne informasjonen er fritt tilgjengelig for alle, både som direkte nedlasting av data, eller gjennom tilrettelagte produkter.

Bilenes systemer for navigasjon

Det er ikke alle biler som gjør oppdateringene av navigasjon og kart automatisk. Sjekk bilens brukerveiledning for hvordan du gjør det. Hvor data til bilen kommer fra kan variere mellom merke og deres modeller.
Leverandørene av kart og data bruker både NVDB, andre data og egne data. Her er det mange kilder til feil. Noen leverandører henter offisielle data fra Nasjonal vegdatabank jevnlig, noen gjør dette sjeldnere. Vi har erfart at det i noen tilfeller kan gå opp til to år fra data er oppdatert i våre databaser til de er ute hos forbruker.

Noen eksempler på leverandører av navigasjon og kart:

  • Google (google.no/maps)
  • TomTom (tomtom.no)
  • Here (here.com)
  • OpenStreetMap (OSM)
  • Mapbox (mapbox.com)
Moderne biler bruker ny teknologi

Fra 2022 ble Intelligent Speed Assistant, eller intelligent hastighetsassistent på norsk innført som krav i alle nye biler.
Statens vegvesen har i samarbeid med en rekke ulike aktører sett på hvordan ISA fungerer i Norge, og hva som kan være feilkildene når dette ikke fungerer perfekt. Gjennom testing har de sett at dette ikke fungerer like godt overalt, for eksempel når biler leser av skilt.

Feil på data i NVDB meldes til Statens vegvesen

Nyttige lenker

Kontakt

Risa AS

Vår driftsentreprenør og kontakt for alle veistrekninger


Telefon:+47 51 79 13 00

E-post:post@risa.no

Nettside:https://risa.no/drift-vedlikehold/

Adresse:Postboks 14, Bjorlandsringen 99, 4367 Nærbø

Geir Gjervan

Senior kommunikasjonsrådgiver


Telefon:+47 908 79 108

E-post:geir.gjervan@nyeveier.no

Leder drift og trafikantnytte, Nye Veier

Magnus Johansen


E-post:magnus.johansen@nyeveier.no

Driftsansvarlig E6 Trøndelag, Nye Veier

Ole Gunnar Sølberg


Telefon:+47 414 60 309

E-post:ole.gunnar.sølberg@nyeveier.no

Driftsansvarlig E6 Innlandet, Nye Veier

Brede Høygilt


Telefon:+47 454 28 607

E-post:brede.hoygilt@nyeveier.no

Driftsansvarlig E18 Sørøst, Nye Veier

Frode Sønnik Haavertsen


Telefon:+47 977 26 058

E-post:frode.haaversen@nyeveier.no

Driftsansvarlig E39 Sørvest, Nye Veier

Brede Høygilt


Telefon:+47 454 28 607

E-post:brede.hoygilt@nyeveier.no

Informasjonsfilm

Hva skal du gjøre dersom det brenner i en tunnel?