Personvernerklæring

Nye Veier behandler personopplysninger når dette er relevant for gjennomføringen av selskapets oppgaver: Å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riksveier i Norge. Nye Veier vil i slike tilfeller være behandlingsansvarlig etter personvernregelverket, hvilket innebærer at selskapet har ansvar for å sikre lovlig og korrekt behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger om tredjepersoner omfatter for eksempel innsamling av opplysningene, registrering, sammenstilling og annen bruk, lagring eller utlevering.

Nye Veier skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du som er registrert i våre systemer har.

 

  1. Behandling av dine personopplysninger - formål og grunnlag
  2. Hvor henter vi opplysningene fra?
  3. Hvordan behandler vi personopplysningene dine?
  4. Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
  5. Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?
  6. Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?
  7. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?
  8. Hvilke rettigheter har du?