Landskapsarkitekter på befaring - 20.-22. sept.

Plan AAV planlegger befaring 20.-22. september med formål å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for strekningene Veblungsnes og Flatmark-Marstein for fagområdet landskap.
Det vil bli benyttet sykkel som hovedsakelig fremkomstmiddel. Det vil også tas i bruk drone for å ta oversiktsbilder, og bilder av veistrekningen der terrenget og elva gjør landskapet lite tilgjengelig.
Befaringen vil foregå langs hovedvei og enkelte grusveier/stier som er del av eldre veifar gjennom området.