E16 Kløfta – Kongsvinger

Nye Veier skal planlegge, videreutvikle og bygge ny E16 fra Kløfta til Kongsvinger. Strekningen er ca. 60 kilometer og går gjennom kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Strekningen ble tildelt Nye Veier våren 2019. Vi ønsker å planlegge strekningene som ett stort fellesprosjekt for å få til en god og helhetlig løsning. For å møte kravet til en helhetlig og effektiv planprosess er kommunestyrene i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger invitert til å forplikte seg til å delta i et interkommunalt plansamarbeid tilknyttet veistrekningen. Vedtak knyttet til dette vil komme i februar 2020. Sør-Odal kommune har utlyst og vil være vertskommune for stillingen prosjektkoordinator for nye E16 på strekningen Kongsvinger - E6. Prosjektkoordinatoren vil være et faglig bindeledd mellom de fire kommunene og Nye Veier.

Kontaktinfo

Nyheter