Kommunedelplan for E16 Kongsvinger - E6

Styret for det interkommunale plansamarbeidet varsler med dette oppstart av planarbeid for ny kommunedelplan, jfr Plan- og bygningsloven § 11-12

Hold deg oppdatert