Interkommunalt plansamarbeid

Planarbeidet for E16 Kongsvinger - E16 omfatter kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter. Hver enkelt kommune skal vedta kommunedelplanen for sin del av prosjektet. Det er etablert et interkommunalt plansamarbeid, jfr PBL kap. 9. Hver kommunene har delegert myndigheten til å gjennomføre planprosessen til et styre bestående av ordførerne i de fire kommunene. Det vil si at Styret kan gjøre nødvendige prosessvedtak underveis.

Informasjon om arbeidet med kommunedelplanen finnes på prosjektets egne nettsider. Det blir informasjon oppdatert løpende gjennom utviklingen av prosjektet. 

 

www.e16portalen.no