Arbeidet med kommunedelplan E16 Kongsvinger - E6

Det ble varslet planoppstart i 2020. Det er gjennomført et omfattende plan- og utredningsarbeid, medvirkning med innbyggere og ulike aktører og flere perioder med høring og offentlig ettersyn.  Nye Veier utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning av alternative veikorridorer. Av alle 33 alternativer som er vurdert i den samfunnsøkonomiske analysen rangerer CN40 som det beste alternativet, og med CN50 og CN60 som de nest beste. Forslaget til kommunedelplan var på høring og offentlig ettersyn i 2022.  Det kom en rekke merknader og innsigelser til kommunedelplanen som kommunene arbeider videre med for å løse. Nye Veier samarbeider med kommunene og avventer deres videre behandling av forslaget til kommunedelplan før planprosjektet kan tas videre. Nye Veier arbeider parallelt med å oppdatere trafikkberegninger og vurderinger av prissatte konsekvenser.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo