Utlysning: Prosjektkoordinator for nye E16 på strekningen Kongsvinger - E6

Sør-Odal Kommune på vegne av kommunene Ullensaker, Nes, Kongsvinger ønsker nå å tilsette en prosjektkoordinator, i et 3-årig engasjement, som skal bidra til å realisere ny E16 mellom Kongsvinger og E6.  

Les hele utlysningen her.

Bilder