E18 Sørøst

Det er høy aktivitet i E18-utbyggingsområdet fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Vi bygger 16,5 km ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal og 23 km ny firefelts vei på strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. E18 Kjørholt og Bamble tunneler er ferdig rehabilitert og nye tunnelløp ferdig utsprengt. Tunnelene ble gjenåpnet 31. august 2018. Planforslaget for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt er oversendt Porsgrunn og Bamble kommuner til videre administrativ og politisk behandling. For de resterende E18-strekningene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad pågår et interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan. Les mer om de enkelte prosjektene lenger ned på denne siden

12. september 2018 Kommende konkurranser i E18-utbyggingsområdet

På Leverandørdagen 12. september orienterte Nye Veier om selskapets kommende konkurranser i de fire utbyggingsområdene.

12. september 2018 Presentasjon leverandørkonferansen

260 personer meldte seg på årets leverandørkonferanse som ble gjennomført i Oslo.

12. september 2018 Leverandørdagen - Vendor Conference 12. September

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer E18 Langangen – Grimstad

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.