E18 Sørøst

Det er høy aktivitet i E18-utbyggingsområdet fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Vi bygger 16,5 km ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal og 23 km ny firefelts vei på strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. E18 Kjørholt og Bamble tunneler er ferdig rehabilitert og nye tunnelløp ferdig utsprengt. Tunnelene ble gjenåpnet 31. august 2018. Planforslaget for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt er til administrativ og politisk behandling i Porsgrunn og Bamble kommuner. For de resterende strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad pågår interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan. Les mer om de enkelte prosjektene lenger ned på denne siden

26. november 2018 Spennende bruprosjekt i Telemark med oppstart 2019

Det foreligger godkjent reguleringsplan i Porsgrunn og Bamble kommuner for strekningen E18 Kjørholt-Rugtvedt. Det kan dermed bli oppstart på bygging av ny Grenlandsbru allerede i 2019.

9. oktober 2018 LO-koordinatorer i Nye Veier sine utbyggingsprosjekter

Samfunnsansvar og gode HMSK-systemer er viktig i Nye Veier sin samhandling med entreprenører. Nye Veier har LO-koordinatorer i sine utbyggingsprosjekter.

3. oktober 2018 Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten

Nye Veier har lyst ut konkurransen for etablering og drift av to døgnhvilplasser. Døgnhvileplassene skal etableres langs E18 på Langrønningen i Bamble og Grenstøl i Tvedestrand.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer E18 Langangen – Grimstad

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.