E18 Sørøst

Det er høy aktivitet i E18-utbyggingsområdet fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Vi bygger 16,5 km ny firefelts vei på strekningen Rugtvedt-Dørdal, gjennomfører tunneloppgradering og sprengning av nye tunnelløp i Kjørholt og Bamble tunneler, samt bygger ny 23 km firefelts vei på strekningen Tvedestrand-Arendal. I mars 2018 oversender Nye Veier forslaget til reguleringsplan for strekningen Langangen-Rugtvedt. For de resterende E18-strekningene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad er det etablert et interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan. Les mer om de enkelte prosjektene lenger ned på denne siden

14. august 2018 Forsikret seg om at E18-anleggene er i rute

Denne uken besøkte samferdselsministeren E18-anleggene i Nye Veier sin utbyggingsportefølje. Han ville forsikre seg om at gjenåpningen av E18-tunnelene Kjørholt og Bamble er i rute.

20. juli 2018 E18 Langangen-Rugtvedt nærmer seg realisering

Utbygging av ny E18 gjennom Telemark er viktig lokalt og for hele regionen. Ny E18 vil gi bedre framkommelighet, redusert reisetid og økt trafikksikkerhet.

29. juni 2018 Godt over halvveis

Anleggsarbeidene på prosjektet E18 Tvedestrand - Arendal startet i begynnelsen av 2017. Tiden går fort og ved utløpet av mai 2018 var det en ferdigstillelse i prosjektet på omlag 57%.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer E18 Langangen – Grimstad

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.