E18 Sørøst

Det er høy aktivitet i E18-utbyggingsområdet fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Vi bygger 16,5 km ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal og 23 km ny firefelts vei på strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. E18 Kjørholt og Bamble tunneler er ferdig rehabilitert og nye tunnelløp ferdig utsprengt. Tunnelene ble gjenåpnet 31. august 2018. Planforslaget for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt er oversendt Porsgrunn og Bamble kommuner til videre administrativ og politisk behandling. For de resterende E18-strekningene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad pågår et interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan. Les mer om de enkelte prosjektene lenger ned på denne siden

9. oktober 2018 LO-koordinatorer i Nye Veier sine utbyggingsprosjekter

Samfunnsansvar og gode HMSK-systemer er viktig i Nye Veier sin samhandling med entreprenører. Nye Veier har LO-koordinatorer i sine utbyggingsprosjekter.

3. oktober 2018 Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten

Nye Veier har lyst ut konkurransen for etablering og drift av to døgnhvilplasser. Døgnhvileplassene skal etableres langs E18 på Langrønningen i Bamble og Grenstøl i Tvedestrand.

30. september 2018 -Alle skal trygt hjem etter endt arbeidsdag

I bygge- og anleggsbransjen må sikkerhet ha høyeste prioritet. Nye Veier inviterte konsernledelsen i AF og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbesøk og befaring på de tre anleggene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer E18 Langangen – Grimstad

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.