E18 Sørøst

I 2019 åpnes tilsammen omlag 40 km ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal og strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Konkurransen om bygging av ny Grenlandsbru og komplettering av Kjørholt og Bamble tunneler er i gang. Planforslaget for E18 Langangen-Kjørholt er til behandling i Porsgrunn kommune. For E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad pågår interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan. E18-utbyggingsområdet går fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder.

9. juli 2019 Ny E18 gjennom Porsgrunn er finansiert og byggeklar

I midten av juni vedtok Stortinget bompengefinansiering av E18 fra Langangen til Dørdal. Dermed er finansieringen av nye E18 gjennom Porsgrunn på plass.

2. juli 2019 Nye Veier åpnet 22 km ny E18

Eksakt klokken 12.20 startet trafikken på den nye E18-strekningen mellom Tvedestrand og Arendal. Ingrid og Arthur Thorkildsen var de første til å ta i bruk den flunkende nye asfalten.

25. juni 2019 E18 Tvedestrand-Arendal: 7000 feiret før åpning av ny motorvei

22. juni inviterte Nye Veier og AF Gruppen alle til folkefest før åpningen av veistrekningen E18 Tvedestrand - Arendal

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer E18 Langangen – Grimstad

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.