E18 Sørøst

I 2019 er det åpnet omlag 40 km ny firefelts vei på E18. Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember og ny E18 Tvedestrand-Arendal åpnet 2. juli. Reguleringsplanene for E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn er vedtatt, men det foreligger en innsigelse på strekningen E18 Lanner-Kjørholt som må avklares i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunedelplan for E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad har blitt gjennomført som et interkommunalt plansamarbeid. Kommunedelplanen ble vedtatt i sept/okt 2019 i alle de 8 involverte kommunene. E18-utbyggingsområdet går fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder.

15. oktober 2019 Sammen om videre E18-utbygging

Denne uka vedtok Tvedestrand kommune, som den siste av åtte berørte kommuner, kommunedelplanen for nye E18 fra Dørdal i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Arbeidet med ny E18 er et viktig skritt videre.

10. oktober 2019 Stor interesse for kommende konkurranser E18 Langangen-Grimstad

Nye Veier presenterte kommende konkurranser E18 Langangen-Grimstad 10. oktober 2019

20. september 2019 Nye Veier lyser ut bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn i én kontrakt

Nye Veier har besluttet at konkurransen om bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn skal lyses ut i markedet som én kontrakt. Konkurransen lyses ut i november.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer E18 Langangen – Grimstad

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.