E18 Sørøst

I 2019 åpnes tilsammen omlag 40 km ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal og strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Konkurransen om bygging av ny Grenlandsbru og komplettering av Kjørholt og Bamble tunneler er i gang. Planforslaget for E18 Langangen-Kjørholt er til behandling i Porsgrunn kommune. For E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad pågår interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan. E18-utbyggingsområdet går fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder.

10. april 2019 E18 Dørdal-Grimstad: Kommunedelplan lagt ut til offentlig høring

Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

18. mars 2019 E18 Dørdal-Grimstad: Faglige anbefalinger kommunedelplan

18. mars presenterte Nye Veier og rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll de faglige anbefalingene i planprosessen for ny E18 fra Dørdal til Grimstad.

11. mars 2019 E18 Dørdal-Grimstad: Slik plasseres veikryssene

Få spørsmål skaper mer engasjement i motorveiprosjekter enn spørsmålet om hvor kryssene skal plasseres. Nye Veiers jobb er å plassere kryssene langs E18 fra Dørdal til Grimstad slik at samfunnsnytten blir best mulig.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer E18 Langangen – Grimstad

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.