E18 Sørøst

I 2019 åpnes tilsammen omlag 40 km ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal (16,5 km) og strekningen E18 Tvedestrand-Arendal (23 km). Reguleringsplan for bygging av ny Grenlandsbru og komplettering av Kjørholt og Bamble tunneler er godkjent og konkurransegrunnlag for utbyggingen er sendt ut. Planforslaget for E18 Langangen-Kjørholt er til behandling i berørte kommuner. For E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad pågår interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan. E18-utbyggingsområdet strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder.

13. februar 2019 E18 Tvedestrand-Arendal: 10 000 år gamle steinalderfunn bidrar til kunnskapsvekst

Arkeologiske utgravninger på den 23 km lange E18-strekningen mellom Tvedestrand og Arendal bidrar til ny kunnskap om steinalderen.

30. januar 2019 Strekningen E18 Tvedestrand-Arendal åpner tidligere enn planlagt

Det har vært god framdrift i prosjektet og det planlegges nå for trafikkpåsetting på denne E18-strekningen allerede før fellesferien.

23. januar 2019 Planlegging av nye E18 Dørdal-Grimstad et viktig skritt videre

På møte på Broklandsheia 23.januar ble planprogrammet for ny E18 Dørdal – Grimstad fastsatt. Det var styret for det interkommunale plansamarbeidet for de berørte kommunene som fattet vedtaket.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer E18 Langangen – Grimstad

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.