E18 Dørdal-Grimstad

Nye Veier har fått i oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De 7 berørte kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad inngår i et interkommunalt plansamarbeid for begge strekningene. Ambisjonen er at det skal avklares korridor i 2018 og at kommunedelplan vedtas første halvår 2019.

15. mai 2018 Medvirkningsportal for nye E18 Dørdal-Grimstad

Det er opprettet en medvirkningsportal for prosjektet E18 Dørdal-Grimstad. Det er en informasjonskanal for deg og en lyttepost for oss. Gå inn på den interaktive kartløsningen og legg dine kommentarer og bemerkninger direkte inn i kartet.

27. april 2018 Prosjektinformasjon

Denne saken oppdateres jevnlig med prosjektinformasjon for det interkommunale plansamarbeidet

26. mars 2018 Kontrakt signert for utarbeidelse av kommunedelplan

Nye Veier har signert kontrakt med Asplan Viak og Rambøll for utarbeidelse av kommunedelplan på strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad.