E18 Dørdal-Grimstad

Nye Veier har fått i oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De berørte kommunene inngår i et interkommunalt plansamarbeid. Planprogrammet for strekningene skal til behandling i styret for det interkommunale plansamarbeidet i januar 2019. Kommunedelplanen skal behandles og vedtas i kommunene august 2019.

Medvirkningsportalen

Medvirkningsportalen er nå åpen

Planprogrammet for E18 Dørdal-Grimstad

Om prosjektet