E18 Dørdal-Grimstad

Nye Veier har fått i oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De berørte kommunene inngår i et interkommunalt plansamarbeid. Kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad er nå vedtatt i alle de åtte berørte kommunene.

Vedtatte Plandokumenter Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er nå vedtatt i alle åtte kommuner

Medvirkningsportalen

Medvirkningsportalen er stengt for å komme med innspill, men vil være tilgjengelig som informasjonskanal ut 2019