E18 Dørdal-Grimstad

Nye Veier har fått i oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De berørte kommunene inngår i et interkommunalt plansamarbeid for begge strekningene. Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig høring med frist for innspill 14.desember 2018. Kommunedelplanen skal behandles og vedtas i kommunene sommeren 2019.

Planprogrammet er til offentlig høring

Høringsperiode 31. oktober til 14. desember 2018

Medvirkningsportal for nye E18 Dørdal-Grimstad

Medvirkningsportalen er åpen for innspill til 14. desember 2018

Siste nytt fra prosjektet