E18 Dørdal-Grimstad

Nye Veier har fått i oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De berørte kommunene inngår i et interkommunalt plansamarbeid for begge strekningene. Det pågår planarbeid med sikte på at kommunedelplan vedtas i kommunene som inngår i plansamarbeidet innen sommeren 2019.

Forslag til planprogram

Medvirkningsportal for nye E18 Dørdal-Grimstad

Medvirkningsportalen for prosjektet oppdateres når planprogrammet legges ut til offentlig høring

Siste nytt fra prosjektet

Denne saken oppdateres med status for det interkommunale plansamarbeidet