E18 Kjørholt og Bamble tunneler

Prosjektet med oppgradering av eksisterende Kjørholt og Bamble tunneler, samt sprengning av nye parallelle tunnelløp er ferdig. De to tunnelene ble gjenåpnet 31.august.

Status og framdrift Kjørholt og Bamble tunneler

Prosjektet består av rehabilitering av nåværende tunneler og sprenging av nye tunnelløp.

Videoer

Her vil du etterhvert kunne se videoer fra prosjektet