E18 Langangen-Rugtvedt

Planforslaget for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt er til politisk behandling i Porsgrunn og Bamble kommuner. Det skal bygges ut 16,5 km firefelts vei og strekningen inkluderer flere bruer og tunneler.

Ny E18 gjennom Telemark - høringssvar

Ny E18 gjennom Telemark vil bety mye for framkommelighet, trafikksikkerhet og redusert reisetid. Nye Veier har sendt høringssvar til Porsgrunn i forbindelse med kommunens 1. gangsbehandling av planforslaget for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt.

Kontaktinformasjon