E18 Rugtvedt-Dørdal

Den 16,5 km lange firefelts strekningen fra Rugtvedt til Dørdal er under utbygging. Kontrakt ble inngått etter Best Value Procurement-metoden og ble signert mai 2017. Anleggsarbeidene er godt i gang og strekningen ferdigstilles desember 2019.

Webkamera

Kontaktinformasjon

Reguleringsplan

Videoer

Her vil du etterhvert kunne se videoer fra prosjektet