E18 Arendal – Grimstad

E18 Arendal – Grimstad inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal –Grimstad. Kommunedelplanen er utarbeidet som et interkommunalt plansamarbeid og ble vedtatt i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har ikke prioritert E18 Arendal-Grimstad for utbygging i denne omgang. Høsten 2020 starter Nye Veier et samarbeid med Arendal og Grimstad kommuner om en verdiøkningsprosess for å muliggjøre prioritering av utbygging av nye E18 Arendal-Grimstad.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo