E18 Arendal – Grimstad

Styret i Nye Veier har ikke prioritert ny E18 Arendal-Grimstad for utbygging. Nye Veier og Arendal og Grimstad kommuner samarbeider i en verdiøkningsprosess for å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Dette vil muliggjøre prioritering av utbygging av delstrekningen, som inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal–Grimstad vedtatt høsten 2019.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo