E18 Arendal – Grimstad

E18 Arendal – Grimstad inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal –Grimstad. Kommunedelplanen er utarbeidet som et interkommunalt plansamarbeid og ble vedtatt i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier gjennomgikk prosjektporteføljen i desember 2019 og E18 Arendal-Grimstad er ikke prioritert for utbygging i denne omgang. Strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand er prioritert for utbygging.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo