E18 Arendal – Grimstad

Strekningen E18 Arendal-Grimstad er foreløpig ikke prioritert for utbygging. Nye Veier og Arendal og Grimstad kommuner samarbeider i en verdiøkningsprosess for å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Dette vil muliggjøre prioritering av utbygging av delstrekningen, som inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal–Grimstad vedtatt høsten 2019.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo