E18 Dørdal – Tvedestrand

E18 Dørdal-Tvedestrand inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad som ble vedtatt i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand for utbygging. Reguleringsplanleggingen for E18 Dørdal til Agder fylkesgrense og E18 Pinesund-Tvedestrand starter opp høsten 2020.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
8
kommuner i samarbeid