E18 Langangen – Rugtvedt

Konkurransegrunnlaget for utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn er kunngjort og arbeidet med anskaffelse av entreprenør vil pågå i 2020. Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere bruer og tunneler.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E18 Langangen – Rugtvedt

16,5
km
4
felt
2019
planlagt offentliggjøring
2020
planlagt signering

Filmer fra prosjektet

Prosjektfilm og planforslaget for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt