E18 Langangen – Rugtvedt

Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer blant annet ny Grenlandsbru. EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for utbygging av ny E18 Langangen-Rugtvedt. Strekningen er delt inn i tre delparseller. E18 Lanner-Langangen i nord og E18 Rugtvedt-Kjørholt i sør er under bygging. På delparsellen E18 Kjørholt – Preståsen skal EIFFAGE og Nye Veier gjennom en samhandlingsfase og optimalisere prosjektet og få vedtatt reguleringsplan. I 2021 pågår forberedende skogsarbeider, etablering av anleggsveier og fjellsikringsarbeider ved Grenlandsbrua. Det pågår også detaljregulering for E18 Preståsen-Kjørholt. Veien skal etter planen åpnes i 2025.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E18 Langangen – Rugtvedt

16,5
km
4
felt
2019
planlagt offentliggjøring
2020
planlagt signering

Filmer fra prosjektet

Prosjektfilm og planforslaget for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt

Ditt mobilnummer: