E18 Langangen – Rugtvedt

I desember 2020 signerte Nye Veier og EIFFAGE Génie Civil om utbygging av ny E18 Langangen-Rugtvedt. Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer blant annet ny Grenlandsbru. Det blir byggestart i 2021 og veien åpner i 2025. På E18 Preståsen-Kjørholt pågår detaljregulering for etablering av fornminnepark på Herregårdsbekken. Det er varslet planoppstart for detaljregulering for E18 Preståsen-Kjørholt. Multiconsult AS er rådgiver for Nye Veier i planarbeidet.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E18 Langangen – Rugtvedt

16,5
km
4
felt
2019
planlagt offentliggjøring
2020
planlagt signering

Filmer fra prosjektet

Prosjektfilm og planforslaget for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt