SMS-varsling

Det er etablert en tjeneste for å motta sms-varslinger om prosjektet ny E18 Langangen-Rugtvedt.

EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for Nye Veier og har startet utbyggingen av ny E18 Langangen-Rugtvedt. I sms-varslingssystemet informerer EIFFAGE Génie Civil om omkjøringer, midlertidig stans i trafikken og øvrige forstyrrelser som følge av anleggsgjennomføringen.

Generell informasjon om status og framdrift i prosjektet er lagt ut på prosjektets sider på nyeveier.no

Send "E18LR" 27333 for å registrere ditt mobilnr for å motta sms-varsler eller meld deg på via knappen nedenfor

Nye Veier og entreprenøren gjør oppmerksom på at det er forbudt for publikum og forbundet med fare å bevege seg inn på anleggsområdet. Vi ber derfor publikum om å respektere skilt og instruksjoner på stedet.

 

Ditt mobilnummer: