E18 Tvedestrand – Bamble

Arbeidet med reguleringsplan for strekningen er organisert i et interkommunalt plansamarbeid med de seks berørte kommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Kragerø og Bamble. Forslaget til reguleringsplan har vært ute til offentlig ettersyn og høring og det pågår arbeid med å oppsummere og vurdere innspillene. Nye Veier har parallelt med dette tatt initiativ til et utredningsarbeid for å se på muligheter for mer gjenbruk av eksisterende vei. Utbygging av ny E18 Tvedestrand – Bamble er prioritert av styret i Nye Veier.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
8
kommuner i samarbeid