E18 Tvedestrand – Bamble

Utbygging av ny E18 Tvedestrand – Bamble er prioritert av styret i Nye Veier. Arbeidet er organisert i et interkommunalt plansamarbeid med de seks berørte kommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Kragerø og Bamble. Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen pågår. Forslag til reguleringsplan skal etter den fastsatte framdriftsplanen behandles i kommunene innen utgangen av november 2021.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
8
kommuner i samarbeid