Planbeskrivelse og planbestemmelser

Plandokumenter ble oversendt til de seks berørte kommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Kragerø og Bamble 5. mai og er oppdaterte pr 9. mai.