E18 Arendal – Grimstad

Nye Veier har siden 2020 arbeidet med verdioptimalisering for å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Hensikten har vært å finne løsninger som kan muliggjøre prioritering av utbygging av strekningen. Det ble pekt på en løsning med å gå i dagens trase fra Harebakken til Gjømle og med tunnel gjennom Frivolddalen. Høsten 2021 ble det gjennomført et forprosjekt for å vurdere realismen i gjenbruk av dagens E18. Arbeidet ble avsluttet juli 2022. Dette vil ikke påvirke den formelle statusen til kommunedelplanen som ble vedtatt høsten 2019. Erverv og innløsning av boliger vil ikke skje før det eventuelt startes en reguleringsprosess for strekningen. Det er ikke tatt stilling til eventuell oppstart av videre arbeid med detaljregulering.

Hold deg oppdatert