Rapporter og kart fra forprosjekt 2022

Rapportene under er et resultat av forprosjektet som COWI har utført for Nye Veier på strekningen E18 Arendal-Grimstad i 2022
Rapporter

 

B-Tegninger med kartbakgrunn
 • B001 (Harebakken-Sørsvann)
 • B002 (Sørsvann-Rannekleiv)
 • B003 (Rannekleiv-Esketveit)
 • B004 (Esketveit-Bringsvær)
 • B005 (Bringsvær-Bie)
 • B006 (Bie-Øygardsdalen)
B-Tegninger med Ortofotobakgrunn
 • B101 (Harebakken-Sørsvann)
 • B102 (Sørsvann-Rannekleiv)
 • B103 (Rannekleiv-Esketveit)
 • B104 (Esketveit-Bringsvær)
 • B105 (Bringsvær-Bie)
 • B106 (Bie-Øygardsdalen)
Støysonekart dagens situasjon 2022
Støysonekart for forprosjektlinja med beregna trafikkmengde i 2050