E18 Gjerstad – Bamble

Nye Veier planlegger å bygge fremtidig E18 i Kragerø og Bamble. Veien planlegges som firefelts motorvei og fartsgrense 100 km/t. Strekningen går fra Lona i Kragerø og videre til Dørdal i Bamble, der veien kobler seg på dagens firefelts vei. Strekningen er ca. 20 km og går igjennom Telemark fylke. Det pågår et arbeid med å lage en reguleringsplan.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
3
kommuner i samarbeid