E18 Gjerstad – Bamble

Nye Veier har startet arbeidet med tilleggsutredning av to korridoralternativer for E18 gjennom deler av Gjerstad, Kragerø og Bamble kommuner. Utredningene vil danne grunnlaget for et revidert forslag til detaljreguleringsplan for strekningen. Den 19. januar varslet Nye Veier utvidelse av varslingsgrensen for delstrekningen E18 Gjerstad-Bamble. Høringsperioden er avsluttet og innspillene vil bli bearbeidet og vurdert.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
3
kommuner i samarbeid