SMS-varsling

EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør på prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt og vil gjennom sms-varslinger informere om omkjøringer, midlertidig stans i trafikken og eventuelle øvrige forstyrrelser og ulemper som kan oppstå som følge av anleggsgjennomføringen. 

Send "E18LR" 27333 for å registrere ditt mobilnr for å motta sms-varsler eller meld deg på via knappen nedenfor

Nye Veier og Eiffage gjør oppmerksom på at det er forbudt for publikum og forbundet med fare å bevege seg inn på anleggsområdet. Vi ber derfor publikum om å respektere skilt og instruksjoner på stedet.

Ditt mobilnummer: