E18 Tvedestrand – Bamble

Nye Veier skal bygge ny E18 fra Tvedestrand til Bamble. Prosjektet omfatter firefelts motorvei, og strekker seg gjennom kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand. Forslag til reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Bamble har høsten 2021 vært ute til offentlig ettersyn og høring. Nye Veier har i samråd med de berørte kommunene besluttet å starte et arbeid med verdioptimalisering av prosjektet.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
8
kommuner i samarbeid