E18 Tvedestrand – Bamble

Nye Veier skal bygge ny E18 fra Tvedestrand til Bamble. Forslag til reguleringsplan var høsten 2021 ute til offentlig ettersyn og høring i de berørte kommunene. Nye Veier har nå optimalisert og vurdert to konsepter på strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er reguleringsforslaget fra 2021 og det andre er mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Nye Veier har nå lagt fram de faglige vurderingene og anbefaling om videre planprosess for strekningen. Les mer om dette under planprosess og siste nytt fra prosjektet.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
8
kommuner i samarbeid