E18 Tvedestrand – Bamble

Nye Veier skal bygge ny E18 fra Tvedestrand til Bamble. Strekningen er ca. 54 km lang og går gjennom fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Det er gjennomført et arbeid med verdioptimalisering for å danne grunnlag for et utbyggingsprosjekt med økt bærekraft og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nye Veier ser muligheter for mer gjenbruk av eksisterende vei, På bakgrunn av det har Nye Veier valgt å gjenoppta planprosessen for to delstrekninger, E18 Tvedestrand – Gjerstad og E18 Gjerstad – Bamble.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo