E18 Tvedestrand – Bamble

Nye Veier skal bygge ny E18 fra Tvedestrand til Bamble. Forslag til reguleringsplan var høsten 2021 ute til offentlig ettersyn og høring i de berørte kommunene. Nye Veier har nå optimalisert og vurdert to konsepter på strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er reguleringsforslaget fra 2021 og det andre er mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. November 2022 la Nye Veier fram de faglige vurderingene og anbefaling om videre planprosess for strekningen. For informasjon om videre planprosess for E18 Gjerstad-bamble og E18 Tvedestrand-Gjerstad les mer under informasjonen om delstrekningene. Her er informasjon om planarbeidet som har pågått i prosjektet til og med 2022👇

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
6
kommuner i samarbeid