E18 Tvedestrand – Bamble

Det er gjennomført et arbeid med verdioptimalisering for å utvikle et utbyggingsprosjekt for ny E18 Tvedestrand-Bamble med økt bærekraft og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nye Veier ser muligheter for mer gjenbruk av eksisterende vei. På bakgrunn av arbeidet med verdioptimalisering er planprosessen for delstrekningene E18 Tvedestrand – Gjerstad og E18 Gjerstad – Bamble gjenopptatt. Les mer om disse prosjektene på egne prosjektnettsider. Prosjektnettsiden for E18 Tvedestrand-Bamble viser historikken i prosjektet fram til og med 2022 inkludert arbeidet med verdioptimalisering, og vil ikke bli oppdatert.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
6
kommuner i samarbeid