Planprosess

Nye Veier har nå ferdigstilt sitt arbeid med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Dette arbeidet har gitt mer kunnskap om veistandard, lokalisering, landskap og miljø før selve reguleringsplanprosessen videreføres.

Siden høsten 2021 har Nye Veier utredet mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei på E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Mer gjenbruk vil både gi betydelig reduksjon i klimagassutslipp og redusere arealbeslaget.

Nye Veier har optimalisert og vurdert to konsepter på strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er reguleringsforslaget fra 2021 og det andre er mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Nye Veier har nå lagt fram de faglige vurderingene og anbefaling om videre planprosess for strekningen.

Nedenfor kan du lese: