E39 Sørvest

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 208 kilometer, og skal erstattes av med ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

5. juli 2019 33 innspill til planarbeid Mandal øst - Mandal by

Fristen for offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 4. juli 2019. Innen fristen er det kommet inn 7 innspill fra offentlige, 2 innspill fra lag og organisasjoner og 24 innspill fra private.

4. juli 2019 Se anleggsområdet til E39 fra luften

I oktober 2018 startet anleggsarbeidene opp med prosjektet fra Kristiansand vest til Mandal øst. Her kan du se status med å bygge 20 kilometer ny, trafikksikker firefeltsvei med fartsgrense 110 km/t per juni 2019.

25. juni 2019 Endelig dagslys i begge ender!

Tirsdag 25. juni trykket ordførerne Harald Furre (Kristiansand) og Johnny Greibesland (Songdalen) på knappen som avfyrte smellet for gjennomslaget i den første tunnelen på nye E 39.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Animasjoner fra prosjektområdet