E39 Sørvest

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 208 kilometer, og skal erstattes av med ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

13. august 2018 Inviterer til åpen kontordag i Mandal

Nye Veier har varslet oppstart av regulering av ny E39 på strekningen Mandal øst – Mandal by, og inviterer til åpen kontordag i Mandal.

5. juli 2018 Nye Veier har valgt AF Gruppen Norge AS for bygging av E39 Kristiansand vest - Mandal øst

2. juli 2018 Skogregistrering starter opp

67 skogeiere i Mandal kommune har mottatt brev om oppstart på arbeidet med skogregistreringer i forbindelse med realiseringen av ny E39 fra Mandal øst til Mandal by.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Animasjoner fra prosjektområdet