E39 Sørvest

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 208 kilometer, og skal erstattes av med ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Siste nytt

12. april 2018 Konstituert som fungerende utbyggingssjef

Olga Wilhelmsen er konstituert som fungerende utbyggingssjef for E39-utbyggingsområdets kontrakt B, Mandal øst – Mandal by.

13. april 2018 Starter opp arkeologisk kartlegging

Nye Veier har varslet at man skal man i gang med arkeologisk kartleggingsarbeid for å kunne vurdere realismen i alternativ E39-korridor mellom Mandalselva og Herdal i Lyngdal, samt mulig tilførselsvei til Tredal og Osestad i Lindesnes.

6. mars 2018 Vår første trainee

Marte Drageset er blitt en del av E39-staben.

Delprosjekter

Aktive delprosjekter i utbyggingsområdet:

Animasjoner fra prosjektområdet