E39 Sørvest

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 208 kilometer, og skal erstattes av med ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

11. januar 2019 Slik påvirkes du av anleggsarbeidet på E39 Kristiansand – Mandal

19. november 2018 Første synlige anleggsarbeid med ny E39

10. oktober 2018 Samferdselsministeren markerte byggestart for E39-prosjektet

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Animasjoner fra prosjektområdet