E39 Sørvest

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 208 kilometer, og skal erstattes av med ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

7. mars 2019 Foreslår ny E39-korridor mellom Mandal og Lyngdal

Nye Veier har 6. mars 2019 overlevert forslag til ny veikorridor fra Mandal via Lindesnes til Lyngdal. Korridoren er 26 kilometer lang og reduserer reisetiden mellom Herdal i Lyngdal og Mandalskrysset til 15 minutter.

20. februar 2019 Her kan du følge sprengningsarbeidene på E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Vi oppfordrer alle som bor i nærheten av anleggsområdet for ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst om å registrere seg på den nettbaserte varslingstjenesten www.nabovarsling.no

21. januar 2019 Fremskynder byggestart på delstrekning

Nye Veiers E39-prosjektorganisasjon jobber med å fremskynde byggestart for flere delstrekninger.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Animasjoner fra prosjektområdet