E39 Sørvest

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 208 kilometer, og skal erstattes av med ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

21. september 2018 Historisk kontraktsignering

12. september 2018 Presentasjon leverandørkonferansen

260 personer meldte seg på årets leverandørkonferanse som ble gjennomført i Oslo.

22. august 2018 Lanserer digital medvirkningsportal Mandal-Lyngdal øst

Planprogramfasen for ny, trafikksikker firefelts E39 mellom Mandal og Lyngdal øst er i gang. Nå lanseres digital medvirkningsportal. Der ønsker Nye Veier innspill, og spesielt fra lokalkjente innbyggere.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Animasjoner fra prosjektområdet