E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Nye Veier skal bygge helt ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen definert som Kristiansand vest til Mandal øst. Utbyggingen starter i området Breimyr i Kristiansand og ender ved Døle bru i Mandal kommune. Strekningen går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal. Byggestart er oktober 2018 og strekningen skal være ferdig bygd i løpet av høsten 2022.

Videoer

Se animasjonsvideo av hvordan man ser for seg veistrekket

Prosjektets nøkkeltall

19

KM vei

5

tunneller med doble løp

8

doble broer

2018

byggestart

2022

vei åpnes