E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Nye Veier bygger ny E 39 som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Det bygges også ny, direkte adkomst fra E 39 til Mjåvann industriområde. Utbyggingen starter i området Fidjane i Kristiansand og ender ved Døle bru helt øst i Mandal kommune. Strekningen går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal. Byggestart var 9. oktober 2018. Strekningen skal være ferdig bygd i løpet av høsten 2022. Totalentreprise med kontraktsverdi 4,7 milliarder kroner eks. mva. Inneholder: Tre planfrie kryss. Tunneler: Mjåvannshei 355 meter, Brulihei 913 meter, Volleberg 600 meter, Søgne 4000 meter, Lindeli 550 meter. Lengre bruer: Bukksteinsvannet 130 meter, Rossevann 170 meter, Monan 400 meter, Trysfjord 534 meter. Viltkrysninger og kulverter for lokal- og driftsveier.

14. oktober 2019 Bli kjent med prosjektet Kristiansand vest - Mandal øst

Prosjektet har i oktober 2019 vært i produksjon i ett år. I egen brosjyre presenterer vi prosjektet, og status etter ett års anleggsvirksomhet.

25. januar 2019 Slik påvirkes du av anleggsarbeidet

9. oktober 2018 Samferdselsministeren markerte byggestart for E39-prosjektet

Videoer

Se animasjonsvideo av hvordan man ser for seg veistrekket

Prosjektets nøkkeltall

19

KM vei

5

tunneller med doble løp

8

doble broer

2018

byggestart

2022

vei åpnes