E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest

Korridoren er omlag 10 kilometer lang, og starter med planfritt kryss i Herdal og strekker seg til Røyskår. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Veien skal etableres i krevende, kupert terreng. Anlegget vil bestå av flere tunneler og brokonstruksjoner, blant annet over elva Lygna. Byggestart er planlagt til 2021, og forventet ferdigstillelse i 2024. Norconsult er engasjert som rådgiver av Nye Veier i forbindelse med reguleringsarbeidet.

11. juni 2019 Klart for kartleggingsarbeid for ny E39 fra Herdal til Røiskår

Onsdag 12. og torsdag 13. juni gjennomføres befaring i området Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune.

30. april 2019 Norconsult vant reguleringsoppdrag

Norconsult AS er tildelt oppdraget med å utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune. Oppdragstildelingen er startskuddet for Nye Veiers arbeid med strekningen.

21. januar 2019 Fremskynder byggestart på delstrekning

Nye Veiers E39-prosjektorganisasjon jobber med å fremskynde byggestart for flere delstrekninger. For prosjektet Lyngdal øst til Lyngdal vest kan anleggsarbeidet være i gangsatt så mye som ett år tidligere enn planlagt.