E39 Lyngdal vest - Ålgård

Nye Veier skal bygge ny E39 fra Lyngdal i Vest-Agder til Ålgård i Rogaland. Planarbeidet gjennomføres som statlig plan i regi Statens vegvesen. Nye Veier tar over prosjektet når kommunedelplanen er vedtatt. Det er forventet at det vil skje første halvdel av 2019. Dette er et nasjonalt prosjekt for å bygge firefelts motorvei, som skal binde sammen viktige deler av sørlige Norge. E39 er en viktig korridor transport av varer og folk mellom Vestlandet og Europa.

9. april 2019 Bygging finansieres delvis med bompenger

Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård skal delvis finansieres med bompenger. Staten tar to tredjedeler av investeringen, mens trafikantene og brukerne av veien skal finansiere resten. Nå starter den politiske behandlingen av finansieringen i de berørte kommunene.

11. mars 2019 Kommunene orientert om finansieringen

Mandag 11. mars holdt Nye Veier et orienteringsmøte for kommunene. Tema var finansiering med bompenger av ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Kommunene skal behandle finansieringen i løpet av våren 2019.

20. februar 2019 Dagens E39 består

Når nye E39 står klar mellom Kristiansand og Stavanger, kommer dagens E39 til å være som i dag, og vil fungere som et alternativ for de som ikke ønsker å bruke den nye veien. Eksisterende vei vil sannsynligvis bli ny fylkesvei og dermed bli fylkeskommunens ansvar. Å sette ned farten på eksisterende vei er uaktuelt for Nye Veier.

Fakta om Lyngdal Vest til Ålgård

100

km motorvei

40

minutter kortere reisetid

110

km/t fartsgrense

36

milliarder norske kroner