E39 Mandal-Lindesnes-Lyngdal

Nye Veier vurderer ny E39-korridor fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Den nye korridoren er tenkt å erstatte dagens vedtatte kommunedelplanlinje. Planleggingsarbeid pågår.

17. oktober 2018 Ber om innspill fra barn og unge

E39 Mandal-Lyngdal øst: Prosjektet har laget en film med oppfordring til å engasjere seg i prosjektet samt bruke sin stemme og si sin mening.

3. oktober 2018 Planprogram for strekningen Mandal-Lyngdal

Planprogram for strekningen Mandal-Lyngdal er lagt ut på høring.

27. september 2018 Kunngjøring av planoppstart Mandal - Lyngdal

Kunngjøring om oppstart av områderegulering for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst i Vest-Agder Fylkeskommune. Det varsles om oppstart av planarbeid, samtidig som planprogrammet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.