E39 Mandal-Lyngdal øst

Nye Veier vurderer ny E39-korridor fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Den nye korridoren er om lag 26 kilometer, og tenkt å erstatte dagens vedtatte kommunedelplanlinje. Planleggingsarbeid pågår.

28. juni 2019 Nyttige innspill til områdeplanen

Nye Veier har fått inn seks innsigelser og 43 merknader i høringsrunden til områdeplan for E39 mellom Mandal og Lyngdal. – Vi skal nå gå gjennom innspillene vi har fått. Vurderingen og arbeidet med innsigelsene og merknadene er viktig for å utvikle enda bedre løsninger for E39 gjennom Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

3. mai 2019 Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til offentlig ettersyn

Etter vedtak i Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner blir forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst lagt ut for offentlig ettersyn 3. mai 2019. Forslag er samtidig sendt ut på høring. Frist for innspill til planforslaget er 14. juni 2019.

29. mars 2019 Starter arkeologiske registreringer for ny E39 Mandal - Lyngdal øst

I forbindelse med fremføring av ny trafikksikker E39 fra Mandal til Herdal i Lyngdal, er det varslet oppstart av arkeologiske registreringer.

E39 Mandal - Lyngdal vest

Videoen viser hvordan E39 fra Mandalskrysset ved Lindland til Herdal i Lyngdal kan se ut. Publiseringsdato: 28. mars 2019.