E39 Mandal-Lyngdal øst

Nye Veier vurderer ny E39-korridor fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Den nye korridoren er om lag 26 kilometer, og tenkt å erstatte dagens vedtatte kommunedelplanlinje. Planleggingsarbeid pågår.

3. mai 2019 Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til offentlig ettersyn

Etter vedtak i Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner blir forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst lagt ut for offentlig ettersyn 3. mai 2019. Forslag er samtidig sendt ut på høring. Frist for innspill til planforslaget er 14. juni 2019.

29. mars 2019 Starter arkeologiske registreringer for ny E39 Mandal - Lyngdal øst

I forbindelse med fremføring av ny trafikksikker E39 fra Mandal til Herdal i Lyngdal, er det varslet oppstart av arkeologiske registreringer.

7. mars 2019 Foreslår ny E39-korridor mellom Mandal og Lyngdal

Nye Veier har 6. mars 2019 overlevert forslag til ny veikorridor fra Mandal via Lindesnes til Lyngdal. Korridoren er 26 kilometer lang og reduserer reisetiden mellom Herdal i Lyngdal og Mandalskrysset til 15 minutter.

E39 Mandal - Lyngdal vest

Videoen viser hvordan E39 fra Mandalskrysset ved Lindland til Herdal i Lyngdal kan se ut. Publiseringsdato: 28. mars 2019.