Planprogram for strekningen Mandal-Lyngdal

Planprogram for strekningen Mandal-Lyngdal er lagt ut på høring.

Planprogram er første steg i planlegging av store veiprosjekter. Planprogram er planen for gjennomføring av planprosessen, her skal det gjøres rede for:

  • Formålet med planarbeidet.
  • Planprosessen og opplegget for medvirkning
  • Alternative korridorer som skal vurderes i konsekvensutredningen (KU)
  • Hvilke tema (prissatte/ikke-prissatte) som skal bli utredet og belyst i planforslaget med KU. Et viktig grunnlag for denne vurderingen er hvilke forhold som anses som nødvendige og beslutningsrelevante for å belyse saken.

LES MER OM PLANPROSESSEN HER.