E39 Mandal-Lyngdal vest

Nye Veier vurderer ny E39-korridor fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Den nye korridoren er tenkt å erstatte dagens vedtatte kommunedelplanlinje. Planleggingsarbeid pågår.

29. mars 2019 Starter arkeologiske registreringer for ny E39 Mandal - Lyngdal øst

I forbindelse med fremføring av ny trafikksikker E39 fra Mandal til Herdal i Lyngdal, er det varslet oppstart av arkeologiske registreringer.

7. mars 2019 Foreslår ny E39-korridor mellom Mandal og Lyngdal

Nye Veier har 6. mars 2019 overlevert forslag til ny veikorridor fra Mandal via Lindesnes til Lyngdal. Korridoren er 26 kilometer lang og reduserer reisetiden mellom Herdal i Lyngdal og Mandalskrysset til 15 minutter.

7. mars 2019 Medvirkningsportal

Prosjektet Mandal - Lyngdal vest har egen medvirkningsportal.

E39 Mandal - Lyngdal vest

Videoen viser hvordan E39 fra Mandalskrysset ved Lindland til Herdal i Lyngdal kan se ut. Publiseringsdato: 28. mars 2019.