E39 Mandal-Lyngdal vest

Nye Veier vurderer ny E39-korridor fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Den nye korridoren er tenkt å erstatte dagens vedtatte kommunedelplanlinje. Planleggingsarbeid pågår.

21. januar 2019 Fremskynder byggestart på delstrekning

Nye Veiers E39-prosjektorganisasjon jobber med å fremskynde byggestart for flere delstrekninger. For prosjektet Lyngdal øst til Lyngdal vest kan anleggsarbeidet være i gangsatt så mye som ett år tidligere enn planlagt.

1. februar 2018 Lanserer digital medvirkningsportal Mandal-Lyngdal øst

Planprogramfasen for ny, trafikksikker firefelts E39 mellom Mandal og Lyngdal øst er i gang. Nå lanseres digital medvirkningsportal. Der ønsker Nye Veier innspill, og spesielt fra lokalkjente innbyggere.

2. juli 2018 Arkeologiske kartlegginger på alternative traseer

I forbindelse med utbyggingsprosjektet E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest skal det gjennomføres arkeologiske undersøkelser på eiendommer i Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner for alternative traseer.