E39 Mandal øst – Mandal by

Kontraktsmodellen er Nye Veiers første totalentreprise med integrert samhandling, hvilket betyr at utførende entreprenør skal bidra i reguleringsprosessen. Kontraktsverdi er 1,75 milliarder kroner eks. mva. Totalentreprenør: Hæhre. Prosjektet består av: 7 kilometer firefelts-motorvei med fartsgrense 110 km/t. 6 kilometer tofelts-vei med fartsgrense 90 km/t. Detaljreguleringsplan del 1 av 2 vedtatt 5. september 2019. Anleggskontrakt signert: 9. oktober 2019. Prosjekt ferdig utbygd juni 2022. Består av: To planfrie kryss, samt tilkobling tofelts-vei til eksisterende E 39 ved Mandal by. Lengre bruer: Dalan bru 110 meter. Ramsdalen bru 170 meter. Viltkrysninger, kulverter for lokal- og driftsveier.

19. september 2019 Detaljreguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland vedtatt

Bystyret i Mandal kommune vedtok 5. september 2019 reguleringsplan med endringer for byggingen av ny E39 fra Døle bru til Mandalselva, samt til Greipsland - første del av ny tilkomstvei til Mandal by.

14. august 2019 Plandokumenter til sluttbehandling

Plandokumentene for E39 Mandal øst – Greipsland er 14. august 2019 til sluttbehandling i Mandal kommune.

5. juli 2019 33 innspill til planarbeid Mandal øst - Mandal by

Fristen for offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 4. juli 2019. Innen fristen er det kommet inn 7 innspill fra offentlige, 2 innspill fra lag og organisasjoner og 24 innspill fra private.

Videoer

Her kan du se videoer og animasjoner fra prosjektet

Prosjektet innebærer

14

KM vei

1

tunnel

1-2

broer

2019

byggestart

2022

veien ferdig