E39 Mandal øst – Mandal by

Strekningen Mandal øst – Mandal by er definert som kontrakt B. Kontraktsmodellen er tidliginvolvering med utførende entreprenør som skal bidra i reguleringsprosessen. Strekket har følgende hovedtall: 4-felts motorvei (ny E39) med cirka lengde på 7 km. 2-felts fylkesvei (ny tilkomstvei til sentrumsnært Mandal) 7 km.

28. juni 2018 E39 Mandal øst - Mandal by: Reguleringsarbeidet i gang

Lørdag 23. juni er det offisiell oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst - Mandal by.

22. juni 2018 Medvirkningsprosesser

I samarbeid med Asplan Viak har Nye Veier opprettet en medvirkningsportal for strekningen Mandal øst - Mandal by.

24. april 2018 Om prosjektet

Videoer

Her kan du se videoer og animasjoner fra prosjektet

Prosjektet innebærer

14

KM vei

1

tunnel

1-2

broer

2019

byggestart

2022

veien ferdig