E39 Mandal øst – Mandal by

Strekningen Mandal øst – Mandal by er definert som kontrakt B. Kontraktsmodellen er tidliginvolvering med utførende entreprenør som skal bidra i reguleringsprosessen. Strekket har følgende hovedtall: 4-felts motorvei (ny E39) med cirka lengde på 7 km. 2-felts fylkesvei (ny tilkomstvei til sentrumsnært Mandal) 7 km.

1. mars 2019 Medvirkningsportal

Her kan du følge planprosessarbeidet for Mandal øst - Mandal by.

21. september 2018 Historisk kontraktsignering

14. mai 2018 Skogregistrering starter opp

67 skogeiere i Mandal kommune har mottatt brev om oppstart på arbeidet med skogregistreringer i forbindelse med realiseringen av ny E39 fra Mandal øst til Mandal by.

Videoer

Her kan du se videoer og animasjoner fra prosjektet

Prosjektet innebærer

14

KM vei

1

tunnel

1-2

broer

2019

byggestart

2022

veien ferdig