Medvirkningsprosesser

I samarbeid med Asplan Viak har Nye Veier opprettet en medvirkningsportal for strekningen Mandal øst - Mandal by.