Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E39 Sørvest

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 200 kilometer. Ny E39 blir trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Kontaktinfo
 • E39 Mandal øst – Mandal by

  Svanedamsveien 10, 4621 Kristiansand

 • E39 Kristiansand vest – Mandal øst

  Svanedamsveien 10, 4621 Kristiansand

 • E-post

  post@nyeveier.no

 • Telefon sentralbord

  +47 479 72 727

17
mil
1,5
time reisetid
50 - 60
milliarder i investeringer

Nyheter

Filmer fra prosjektet