E39 Bue - Ålgård

Nye Veier skal bygge ny E39 mellom Bue i Bjerkreim kommune og Ålgård i Gjesdal kommune. Denne strekningen er en viktig del av fremtidens løsning for transport av folk og varer. Ny E39 er løsningen på fremtidens behov for kontakt mellom regionene i Norge. En firefelts motorvei vil halvere reisetiden mellom mange steder langs den nye veien. Gi dine innspill til arbeidet med planen!

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

E39 Bue - Ålgård

Fire personer har blitt drept og 29 personer har blitt skadet på E39 mellom Bue og Ålgård i perioden fra 2009 til 2019. Ny E39 med fire kjørefelt, midtdeler og separerte kjøreretninger gjør reisen sikrere og tryggere for trafikantene.

0
drepte og skadde
15
km
1,5
mrd
110
km/t
41
prosent kortere reisetid

Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård har stor betydning for næringslivet.

Familiebedriften NorDan produserer vinduer og dører for hele Europa. De kan spare mellom åtte og ni millioner kroner på raskere og tryggere transport fra fabrikkene i Egersund og Moi.