E39 Herdal-Røyskår kontaktpersoner

Du kan komme i kontakt med prosjektet på flere måter.

Kontaktpersoner:

Øystein Skofteland, Norconsult
Telefon 922 82 638
epost: Oystein.Skofteland@norconsult.com

Are Kristiansen, Nye Veier
Telefon 993 25 180
epost: are.kristiansen@nyeveier.no

 

Bruk denne eposten til formelle innspill til planarbeidet:
post@nyeveier.no. Merk eposten E39 Herdal-Røyskår