E39 Lyngdal vest - Ålgård

Nye Veier skal bygge ny E39 fra Røyskår i Lyngdal, Agder, til Ålgård i Rogaland. Planarbeidet er gjennomført som statlig kommunedelplan i regi Statens vegvesen. Korridorvalg ble stadfestet av Kommunal og moderniseringsdepartementet 17. mars 2021. Nye Veier overtar prosjektet etter at plan er vedtatt. Ny, trafikksikker E39 vil binde sammen viktige deler av sørlige Norge. E39 er en viktig korridor for transport av varer og folk mellom Vestlandet og Europa.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E39 mellom Kvinesdal og Ålgård

80
km
40
min kortere reisetid
110
km/t
30
NOK mrd