Fakta om E39 Lyngdal vest – Ålgård

Artikkelen er over ett år gammel. Tallene kan være endret for endelig korridor.

Målene for utbyggingen:

 • Reduserte avstandskostnader
 • Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold
 • Ingen møteulykker og en ulykkesfrekvens og skadekostnad som er lik eller bedre enn normalt for en fire-felts vei

 • Første kontrakt i markedet kan bli:
  • Strekningen Bue til Ålgård kan bli cirka 13 kilometer, mellom to og tre milliarder
   Eksempelvis elleve kilometer vei, tunnel 800 m og bruer 600 m for en av korridorene
 • Opp mot 14 tunneler, og 33 kilometer med tunneler. Avhengig av valg av korridor.
 • Lengste mulige tunnel er Hovstunnelen fra Hovsvatnet til Ualand på 7,4 kilometer. Avhengig av valg av korridor.
 • Opp mot 18 lengre bruer, og totalt ca seks kilometer med bruer.
 • Veien planlegges med åtte kryss.
 • Avhengig av korridoren så er dette mulige plasseringer av kryssene: Bollestad, Bue, Vikeså, Sagland, Årrestad, Grøsfjell, Moi, Birkeland, Flikka, Lølandsvatn og Opofte
 • Motorveien får minst 20 meter veibredde, 800 meter kurveradius og maks fem prosent stigning
 • Kostnad fra 32,1 milliarder til 36,4 milliarder.
 • Utredningsområdet er cirka 340km2 stort
 • Berørte kommuner: Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal
 • Berørte fylker: Vest-Agder og Rogaland