E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Nye Veier gjennomfører korridorsøk for ny, trafikksikker E39. Søk strekker seg fra Røyskår vest i Lyngdal kommune over Kvinesheia, krysser Fedafjorden og ender ved Kvinesdals kommunegrense mot Flekkefjord. Utstrekning er omtrent 31 kilometer. Arkeologiske forundersøkelser startet mars 2021.

Hold deg oppdatert