Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til offentlig ettersyn

Etter vedtak i Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner blir forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst lagt ut for offentlig ettersyn 3. mai 2019. Forslag er samtidig sendt ut på høring. Frist for innspill til planforslaget er 14. juni 2019.

På nettstedet www.e39mandal-lyngdal.no finnes plandokumentene i saken.

Innspill til planforslaget kan sendes via medvirkningsportalen DinE39, som har nettadressen: https://cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39

I DinE39 er det publisert en 3D-modell hvor det er mulig å få en enkel og god oversikt over viktige elementer i veiprosjektet.

Innspill i høringsperioden vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter høringsperioden vil innspillene bli sammenstilt og svart ut i et eget merknadsnotat som følge plansaken videre til neste politiske behandling.

Planforslaget er også gjort tilgjengelig i papirutgave. Det er lagt ut ved tjenestetorget på rådhuset i Mandal, samt servicekontorene på rådhuset i Vigeland og Lyngdal.


Folkemøter og åpen kontordag
I forbindelse med høringsperioden blir det gjennomført folkemøter og åpen kontordag:
21. mai kl. 18-21 er det folkemøte i Lyngdal kultursenter.
22. mai er det felles åpen kontordag kl. 10-14 i Vigelandsstua.
22. mai er folkemøte kl. 18-21 i Buen kulturhus.

Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner har samtidig besluttet å legge ut forslag om opphevelse av deler av kommunedelplan for E39 Døle bru – Livold, samt deler av kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune på strekningen Fardal – Herdal, ut på offentlig ettersyn. Frist for innspill er 14. juni 2019.

- Prosessen er lik for å lage og oppheve reguleringsplaner. Nye Veier ønsker ikke at gjeldende kommunedelplan skal binde opp eiendommer unødvendig, slik at berørte eiendommer skal kunne tre ut av båndleggingene som planen medfører, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Forventet vedtak av ny områderegulering er oktober 2019, som også vil være tidligste tidspunkt for at nåværende kommunedelplan blir opphevet.

Spørsmål rettes til den kommunen eiendommen er hjemmehørende, eller til Nye Veier
ved Håkon Lohne på e-post: haakon.lohne@nyeveier.no.