Trakk innsigelsene

Fylkesmannen i Agder og Statens vegvesen trakk sine innsigelser til områdereguleringen for E39 på strekningen fra Mandal i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune.

Nye Veier har hatt god dialog med fylkesmannen og vegvesenet om innsigelsene.

Ovenfor Fylkesmannen i Agder supplerte Nye Veier med ny informasjon om naturmangfoldet i området, og vi har skapt mer kunnskap om landskapsøkologien i området.
For å imøtekomme Statens vegvesen sin innsigelse, ble både reguleringskartet og reguleringsbestemmelsene endret i tråd med Statens vegvesen sine krav. De statlige myndighetene trakk sine innsigelser.

Da er prosjektet ett skritt videre i planleggingen. Nye Veier realiserer trafikksikker firefelts motorvei fra Kristiansand til Ålgård. Resultatet er at Agder og Rogaland knyttes tettere sammen som et felles bo- og arbeidsmarked.