E39 Bue - Ålgård

Nye Veier skal bygge ny E39 mellom Bue i Bjerkreim kommune og Ålgård i Gjesdal kommune. Denne strekningen er en viktig del av fremtidens løsning for transport av folk og varer. Ny E39 er løsningen på fremtidens behov for kontakt mellom regionene i Norge. En firefelts motorvei vil halvere reisetiden mellom mange steder langs den nye veien.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

E39 Bue - Ålgård

Fire personer har blitt drept og 29 personer har blitt skadet på E39 mellom Bue og Ålgård i perioden fra 2009 til 2019. Ny E39 med fire kjørefelt, midtdeler og separerte kjøreretninger blir reisen sikrere og tryggere for trafikantene.

0
drepte og skadde
14
km
1,5
mrd
110
km/t
41
prosent kortere reisetid

Ny E39 har betydning for mange

Se hvordan familiebedriften NorDan kan spare mellom åtte og ni millioner kroner på raskere og tryggere transport fra fabrikkene i Egersund og Moi. Følg oppfordringen fra ordfører Frode Fjeldsbø i Gjesdal kommune. Leder i ungdomsrådet i Gjesdal kommune, Håvard Sømme, ber barn og unge bruke sin rett. Utbyggingssjef Anne Stine Johnson i Nye Veier ber om innspill for å gjøre prosjektet bedre.