Høring og ettersyn er avsluttet

Forslaget til reguleringsplan for ny E39 mellom Bue og Ålgård var på høring til 28. november, 2021. Her finner du dokumentene, som var på høring.

Bjerkreim og Gjesdal kommuner er planmyndigheter, og det er de som behandler innspillene til perioden med høring og offentlig ettersyn. Etter høring og offentlig ettersyn og eventuelle revisjoner legger administrasjonen i kommunene fram saken til andregangs politisk behandling av planforslaget. Reguleringsplanen vedtas til slutt av kommunestyrene i Bjerkreim og Gjesdal.

Invitasjonen til å gi innspill

Plandokumentene som var på høring

Plankartet som var på høring

Opptak av informasjonsmøte om reguleringsplanen

 

For spørsmål om innspill og merknader, så kontakt:

Bjerkreim kommune
Ellen Staveland, epost: ellen.staveland@bjerkreim.kommune.no

Gjesdal kommune
Tore Glette-Iversen, epost: tore.glette-iversen@gjesdal.kommune.no

For spørsmål om detaljer i forslaget til reguleringsplan, kontakt Nye Veier.