Kontaktpersoner

 

 

 

Kjetil Medhus,
leder planprosesser
epost: kjetil.medhus@nyeveier.no eller på telefon 482 07 856

 

Åge Emanuel Rovik,
grunnerverv,
epost: aage.rovik@nyeveier.no eller på telefon 976 33 909

 

Geir Gjervan,
kommunikasjonsrådgiver,
epost: geir.gjervan@nyeveier.no  eller telefon 908 79 108