Si din mening!

Du som bor i området kan gi oss informasjon som er av stor verdi i planleggingen. Dette gjelder hvor du går på tur, plassen du bruker for å fiske, trekket som viltet bruker, driftsforhold som er viktige for landbruket, påvirkning på lokalveier eller private veier, opplysninger om private brønner/vannkilder eller annet som du mener kan være av betydning. Du kan selvsagt også si noe om hvor du mener veien bør plasseres i terrenget, hvordan landbruksarealer langs veien bør tilrettelegges etterpå, utforming av kollektivtiltak og parkeringsplasser, og så videre. Innspillene tar vi med oss i arbeidet med planforslaget. Vi ønsker spesielt innspill fra barn og unge, og hvordan veien kan påvirke deres bruk av området.

Nedenfor kan du gi dine innspill direkte i kartet.

Etter 27. mars vil merknadene bli oppsummert og vurdert. Merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men vil bli kommentert og vurdert av Nye Veier. Merknadene og kommentarene vil være del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunene for behandling. På bakgrunn av innkomne merknader kan det også tenkes at forslaget til planprogram blir revidert.

 

 

Frist for innspill

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss? Du har tre muligheter for dette:

  1. Bruk kartet nedenfor, og gi dine innspill direkte i kartet.
  2. e-post til post@nyeveier.no
  3. eller brev til Nye Veier AS, Tangen 76, 4608 Kristiansand.

Merknader bes sendt innen 27. mars 2020. Vennligst merk e-post eller brev med E39 Bue - Ålgård.

I vår kartløsning kan du legge inn informasjon, innspill eller kommentarer på et geografisk punkt. Du blir bedt om å legge inn navn og kontaktopplysninger. Da kan vi følge opp den informasjonen du gir oss.

1. Legg inn opplysningene så vi kan ta kontakt med deg.
2. Finn lokasjonen for ditt innspill og gi oss kommentarer
3. Send ditt innspill