E39 Bue – Ålgård. Plandokumenter revidert etter høring

Plandokumentene sendt over til Bjerkreim og Gjesdal kommuner til forberedelse for sluttbehandling av reguleringsplanen.

0_E39Bue-Ålgård_oversendelsesbrev_jan2022.pdf

1_E39Bue-Ålgård_planbeskrivelse_jan2022.pdf

2_E39Bue-Ålgård_1114_Bjerkreim_planID202001.pdf

2_E39Bue-Ålgård_1122_Gjesdal_planID202001_feb2022

3a_E39Bue-Ålgård_reguleringsbestemmelser_Bjerkreim-kommune_planID202001_mars2022_renskrevet

3b_E39Bue-Ålgård_reguleringsbestemmelser_Gjesdal-kommune_planID202001_april2022

4a_E39Bue-Ålgård_KU_landskapsbilde_jan2022.pdf

4b_E39Bue-Ålgård_KU_friluftsliv_jan2022.pdf

4c_E39Bue-Ålgård_KU_naturmangfold_januar2022.pdf

4d_E39Bue-Ålgård_KU_kulturarv_januar2022.pdf

4e_E39Bue-Ålgård_KU_naturressurser_jan2022.pdf

5_E39Bue-Ålgård_ROS_analyse_jan2022.pdf

6_E39Bue-Ålgård_merknadsbehandling_feb2022

6_E39Bue-Ålgård_merknadsbehandling_mars2022_begrenset-høring 050422

7a_E39Bue-Ålgård_lokal-regional-utvikling_jan2022.pdf

7b_E39Bue-Ålgård_støyrapport_jan2022.pdf

7c_E39Bue-Ålgård_luftkvalitet_jan2022.pdf

7d_E39Bue-Ålgård_silingsnotat-strekningA-broløsning.pdf

7e_E39Bue-Ålgård_klimabudsjett_jan2022.pdf

7f_E39Bue-Ålgård_hydrologi.pdf

7g_E39Bue-Ålgård_vann-avløp-overvannVAO.pdf

7h_E39Bue-Ålgård_vilt-faunapassasjer_jan2022.pdf

7i_E39Bue-Ålgård_massedisponering_jan2022.pdf

7j_E39Bue-Ålgård_anleggsgjennomføring_jan2022.pdf

7k_E39Bue-Ålgård_ytre-miljøplan_med-vedlegg.pdf

7l_E39Bue-Ålgård_estetisk-oppfølgingsplan.pdf

7m_E39Bue-Ålgård_miljøteknisk-grunnundersøkelse-Måganeset.pdf

7n_E39Bue-Ålgård_YM_vurdering-av-resipienter_sept2020.pdf

7o_E39Bue-Ålgård_overvåkingsprogram-vannresipienter_med-vedlegg.pdf

8_E39Bue-Ålgård_arealoppgave_jan2022.pdf

9_E39Bue-Ålgård_transportmodellberegning_notat_2021-12-02.pdf